[O nas...]   Katedra Geotechniki ZUT w Szczecinie
AKTUALNY STAN OSOBOWY

Aktualnie Katedra Geotechniki zatrudnia 14 osób. 

Pracownicy naukowo - dydaktyczni i dydaktyczni: 

Pracownick inżynieryjno - techniczny:

Pracownik administracyjny: