[O nas...]   Katedra Geotechniki ZUT w Szczecinie
AKTUALNY STAN OSOBOWY

Aktualnie Katedra Geotechniki zatrudnia 12 osób. 

Pracownicy naukowo - dydaktyczni i dydaktyczni: 

Pracownik in┐ynieryjno - techniczny:

Pracownik administracyjny:

Doktorancji w Katedrze Geotechniki: